Du visar för närvarande Har du fått vård vid psykisk ohälsa?

Har du fått vård vid psykisk ohälsa?

Vi söker män och kvinnor som har erfarenhet av ångest, depression, stress och utmattning. Vi vill ta del av dina erfarenheter av den vård du fått och vad du eventuellt har saknat. 

NSPH Stockholms län har under två år bedrivit projekt Hälsospåret inom föreningar som verkar för att skapa bättre förutsättningar för personer med psykisk ohälsa. Under projektet har 100 personer deltagit i studiecirkel Hälsospåret och 25 personer har utbildats till cirkelledare där samtliga har upplevt att deras hälsa har förbättrats. Vi ser att det finns möjligheter att utveckla både materialet och implementera arbetet inom flera områden i samhället där behov finns av insatser till att förbättra den fysiska och psykiska hälsan.

Vi planerar nu att starta ett nytt projekt med syfte att utveckla Hälsospåret till att fungera som en metod och ett komplement till vården. Inledningsvis behöver vi genomföra workshops för att identifiera behoven hos olika målgrupper. Resultaten kommer vara en viktigt grund till vårt arbete att finna samarbetspartners och möjligheter att starta upp projektet. Mer information om hälsospåret hittar du här.

Vi bjuder in dig till workshopen ”Målgrupper med erfarenhet av psykisk ohälsa” 

Datum: måndag den 7 juni

Tid: kl 18-19.00

Plats: digitalt via zoom

Vi ser att dina erfarenheter är värdefulla och att du kan bidra i vårt kommande projekt. 

Anmälan skickas till madeleine.hammarback@nsphstockholm.se