Du visar för närvarande Digitalt seminarium om samsjuklighetsutredningen med Anders Printz

Digitalt seminarium om samsjuklighetsutredningen med Anders Printz

  • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

Här kan du se NSPH:s digitala seminarium om samsjuklighetsutredningen från den 6 mars!

Nyligen presenterade samsjuklighetsutredningen sitt slutbetänkande. Ambitionen är högt ställd med ett antal förslag både vad gäller samordning, huvudmannaskap och lagändringar. Hur kommer utredningens förslag att påverka de anhörigas situation?

Samtal med Anders Printz, samsjuklighetsutredaren, som först sammanfattar utredningen ur ett anhörigperspektiv och sedan öppnar upp för en dialog om detta.

För vem?
Endast för anhöriga som på olika sätt medverkat i NSPH:s projekt Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet och projektets samarbetsorganisationer i Västmanland och Stockholm.

Ta del av det inspelade föredraget
Alla har möjlighet att titta och lyssna på den första delen av webbinariet, när Anders Printz gav oss ett skräddarsytt föredrag om samsjuklighetsutredningen utifrån ett anhörigperspektiv. (Den andra delen, med samtal och frågestund, är inte inspelat av hänsyn till de som deltog.)

Länk till föredraget med Anders Printz (öppnas i ny flik).

NSPH driver projektet ”Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet” för att tillsammans med
anhöriga till personer med samsjuklighet och en bred samling aktörer undersöka hur stödet till de anhöriga skulle kunna förbättras. Med samsjuklighet menar vi psykisk sjukdom/funktionsnedsättning i kombination med skadligt bruk/beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel.

Läs mer om projektet:
www.nsph.se/mas

Lämna ett svar