Du visar för närvarande Brukarföreningen i Stockholm står snart utan träffpunkt

Brukarföreningen i Stockholm står snart utan träffpunkt

  • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

Inte för att de misskött sig eller har en dålig verksamhet utan för att huset ska användas till annat. Inom kommunernas socialtjänst och regionens beroendevård finns stor enighet om Brukarföreningens rådgivning och stöd är viktigt för att ge utslagna människor en chans att komma tillbaka till samhället.  Deras erfarenhetsbaserade kunskap behövs för att motivera den som tappat hoppet att söka vård och för att förmedla kunskap till professionen om vad som hjälper. 

Brukarföreningen är en av NSPH Stockholms läns (Nationell samverkan för psykisk hälsa) nio medlemsföreningar. Brukarföreningen vänder sig till alla människor som använder narkotika. De vill avhjälpa stigma och maktlöshet, motverka tvång och repression, verka för frivillighet i vård och rehabilitering samt stödjer enskilda medlemmar. De har daglig öppet hus-verksamhet med stöd/rådgivning samt medverkar i samarbetsforum och brukarråd.

Vi undrar nu hur det kommer sig att en mötesplats som är livsviktig för de mest utsattas rehabilitering kan läggas ner utan att en politiker lyfter ett finger. Lediga lokaler finns självklart att tillgå i Storstockholm. Vi gissar att det återigen handlar om det stigma som alltid tycks drabba människor med psykisk ohälsa och/eller beroendeproblematik.

Föreningen har årligen 5000 besökare och erbjuder stöd, rådgivning, support till medlemmar.  De vägleder hjälpsökande till behandling och andra samhällstjänster samt förmedlar erfarenhetsbaserad kunskap till professionen om vad som hjälper. Politiker och tjänstemän i regionen och kommunerna borde vara rädda om deras engagemang.

Problemet är akut. Den 30 juni ska man utrymma lokalerna i Slakthusområdet som ska byggas om. Föreningen har gott anseende och finansiellt stöd från regionens hälso- och sjukvård och kommunerna i länet.

För NSPH Stockholms län, Kjell Broström, ordförande

Lämna ett svar