Hälsospåret

Hälsospåret är en studiecirkel som syftar till att hjälpa personer med psykisk ohälsa att ta kontroll över sitt eget mående. Metoden är baserad på de senaste iakttagelserna i hur man kan motivera personer med psykisk ohälsa att ta kontroll över sitt eget mående.

En av våra målsättningar är att stärka personer med psykisk ohälsa genom att de själva bidrar till sin egen hälsa. Studiecirkel är framtagen av Studieförbundet Vuxenskolan med tillhörande studiematerial och studiehandledning.

Hälsospåret har nu utvecklats till verksamheten ”Din egen hälsa”

https://nsphstockholm.se/verksamhet/din-egen-halsa

Stanna kvar i skolan

Stanna kvar i skolan är ett en verksamhet som vi driver för att få unga som befinner sig i riskzonen för psykisk ohälsa att inte hoppa av skolan.

Vår verksamhet Hjärnkoll Stockholm åker ut med våra unga ambassadörer till högstadie- och gymnasieskolor för att öppna upp till samtal om psykisk ohälsa, olika funktionssätt och diagnoser. Skoleleverna ges möjlighet att reflektera kring sin egen och sina klasskamraters psykiska hälsa och får kunskap om var de kan vända sig om dem själva eller andra mår dåligt.

https://www.stannaiskolan.se

Våga fråga

Genom föreläsningen ”Våga fråga” får du kunskap om hur du kan stötta någon som mår dåligt. NSPH Stockholms län erbjuder i samarbete med Suicide Zero föreläsningar där vi går igenom fakta och myter om självmord och ger konkreta råd på hur man lotsar rätt vid en akut situation.

https://suicidezero.se/utbildningar/kommuner-organisationer-och-foretag/vaga-fraga