Utbildningar

Det hålls olika typer av utbildningar i NSPH Stockholms läns regi, bl.a. Hjärnkolls utbildningar för nya ambassadörer eller utbildning till att bli PEER Supporter.