Du visar för närvarande Vill din förening starta studiecirkeln Hälsospåret?

Vill din förening starta studiecirkeln Hälsospåret?

  • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

NSPH Stockholms län erbjuder medlemsföreningar i Stockholm möjlighet att genomföra studiecirkeln Hälsospåret. Vi kan även genomföra cirklar i föreningar som inte är med i NSPH Stockholms län. Vi har fått medel från Stockholm stad och cirklarna ska huvudsakligen vända sig till deltagare som bor i Stockholm. Först till kvarn gäller!  

Studiecirkeln kan vara till hjälp för brukare och/eller anhöriga med sviktande hälsa men även skapa en aktivitet som är bra för föreningen. Om ni har behov av en cirkelledare kan vi vara behjälpliga med det.

Hälsospåret – en väg till bättre hälsa

Hälsospåret är en studiecirkel med 10 träffar där syftet är att deltagarna ska få bättre kunskap och verktyg om hur de kan förbättra sin egen hälsa utifrån var de står idag. Studiecirkeln innehåller teman som sömn, kost, stresshantering och motion. Denna studiecirkel är väldigt uppskattad och det händer även att en studiecirkelgrupp varit så nöjd med träffarna att man kört en omgång till med samma material, deltagarna vill helt enkelt förbättra sin hälsa ytterligare och behålla den sociala kontakten. Styrkan med denna metod är att deltagarna ser att de av egen kraft kan främja sin egen hälsa, dessutom har cirkelledaren egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Studiematerialet har Studieförbundet Vuxenskolan tagit fram och det fungerar även att använda vid digitala studiecirklar.

Intresseanmälan

Vi på NSPH Stockholm har lång erfarenhet av att stödja föreningar och att starta i gång studiecirklar. Kontakta mig så hjälper vi er.

Skicka intresseanmälan till: madeleine.hammarback@nsphstockholm.se

Lämna ett svar