En miljard skäl att inkludera

I MyRights rapport konstateras att de senaste decenniernas framgångar inte nått personer med funktionsnedsättning. De fortsätter att halka efter i alla socioekonomiska mätningar över välstånd, hälsotillstånd och möjlighet till deltagande…

Fortsätt läsa En miljard skäl att inkludera