Aktuellt

Hälsospåret- en studiecirkel om hälsa som drivs av personer med egen psykisk ohälsa

Just nu driver NSPH Stockholms län pilotprojektet Hälsosspåret. Personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa leder cirklar om hälsa, kost, sömn, stress osv för personer med erfarenhet av psykisk ohälsa. Under hösten och vintern hålls cirklar i våra föreningar, på träfflokaler, stödboenden osv. Detta pågår under 2018-2020.

Läs artikeln om Hälsospåret från UPH:s hemsida:

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan/studiecirkeln-med-fokus-pa-halsa-for-personer-med-psykisk-ohalsa/

Brukarrevisionen gjord av brukarerfarna revisorer ”Från stödboende till egen lägenhet” är klar

Själva brukarrevisionen hittar du här:

Brukarrevision Från stödboende till egen lägenhet

En artikel om brukarrevisionen från UPH Stockholms län:

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan/brukarrevision-lagger-grunden-for-forbattringsarbete/