Utvärdering

PEER Support utvärderas kontinuerligt av CEPI.

Peer support utvärderas enligt forskarframtagen modell i samarbete med Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI) i Lund. Se nedan för utvärderingsrapporter.

 

Utvärdering 2 av Peer support i Stockholm: ”Peer support i socialpsykiatrin”
Utvärdering 1 av Peer support i Stockholm: ”Ett ständigt närvarande brukarperspektiv på verksamheten”

 

Övergripande forskning bedrivs.

Samma datainsamlingsmetod har tillämpats vid utvärderingen av Peer support i Region Västra Götaland och av Mentors-projektet i Skåne. Detta gör att det i efterhand blir möjligt att slå ihop materialen från de olika regionerna och bedriva mer övergripande forskning om Peer support i Sverige.
Se nedan utvärdering från Skåne och Västra Götaland.

 

Utvärdering av mentorer inom psykiatrin Skåne: ”Som en länk mellan patient och personal”
Utvärdering av Peer support i Västra Götaland: ”Egen erfarenhet som unikt arbetsverktyg”