Jim Jorefors, PEER Supporter

Jim Jorefors, Peer Supporter, Bostad Först och FOT (Försöks- och träningslägenheter)
Varför vill du jobba som Peer Supporter?

– För att jag vill hjälpa folk som har varit i min situation. Jag vet hur svårt det kan vara att ta sig igenom systemet när man inte har orken. Det kan kännas övermäktigt att ta itu med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, läkarbesök, et cetera, och då behöver man någon som kan finnas där för en. Jag vill vara det stödet.

Vad har du för arbetsuppgifter och vad är det bästa respektive svåraste med ditt jobb?
– Jag kompletterar boendestödjarna och case managerna, det kan handla om praktiskt stöd som att hjälpa till att fixa bank-id eller wifi till lägenheten. Dessutom är en av mina främsta uppgifter är att vara ett lyssnande hjärta. Det bästa med mitt jobb är när jag får ett leende och ser att en människa växer i något avseende. Det svåraste är att få förtroende och bli insläppt i en persons liv. Det kan också vara en utmaning att hålla på gränserna och inte komma med oombedda råd eller ta på sig terapeutrollen.

På vilka sätt upplever du att du kan hjälpa till som Peer Supporter?
– Eftersom jag själv har erfarenhet av psykisk ohälsa kan jag fungera som ett positivt exempel på att det går att återhämta sig. Personerna jag hjälper säger att de känner att de inte behöver förställa sig inför mig, att de bara kan vara utan att bli skuldbelagda eller dömda.

Varför är Peer Support-utbildningen viktig?
– Utbildningen ger bra förberedelse och värdefulla verktyg, både teoretiskt och praktiskt. Vi fick prata igenom våra egna erfarenheter och varför de erfarenheterna är viktiga i arbetet som Peer Supporter. Utbildningen gick även igenom möjliga scenarion som kan uppstå och hur vi kan hantera de situationerna.

Vad betyder den kontinuerliga handledningen för dig?
– Handledningen äger rum två gånger i månaden och den ger möjlighet att lufta saker som rör Peer Supporter-uppdraget, alltifrån att bearbeta uppkomna situationer till att få vägledning i förhållandet med arbetsplatsen. Kort sagt: handledningen ger mig stöd så att jag kan vara ett ännu bättre stöd, jag skulle inte vilja vara utan den!

Vad har du för framtidsvision för Peer Support i Stockholm?
– Jag hoppas att Peer Support breddas och att det, utöver psykisk ohälsa, också kan omfatta exempelvis missbruksproblematik. Peer Support innebär ett effektivt stöd och ger ett viktigt perspektiv på återhämtning.

Text: Nicole Kling