Åsa Lindhagen, politiker

Vad fick er att satsa på Peer Support i budgeten för 2018?

– Detta är en insats som har starkt stöd i forskningen och som kommer betyda mycket för stockholmare som lider av psykisk ohälsa. Att få stöd av en person som förstår vad man går igenom och som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa kan vara avgörande för en människas rehabilitering. Med rätt stöd och hjälp kan fler i socialpsykiatrins målgrupper gå över till egen försörjning, praktik eller studier. Vi måste satsa på arbetssätt som ger resultat, och Peer Support är en sådan insats.

 

Hur har satsningen på Peer Support tagits emot bland andra politiker i Stockholms stad?

– De som känner till Peer Support tycker att det är mycket spännande och menar att vi måste bli bättre på att fånga upp nya metoder som enligt forskningen är verkningsfulla. Dessvärre är det inte så känt än så länge, men det hoppas jag kommer att ändra sig. Jag tycker också det vore bra om fler kommuner i Sverige började jobba med Peer Support.

 

Vad får du för återkoppling från den redan befintliga satsningen på Peer Support i Stockholms stads socialtjänstförvaltning?

– Återkopplingen har varit positiv. Jag har fått höra att Peer Support har gett både deltagare och personal ny inspiration kring återhämtning och att det nya arbetssättet känns hoppingivande.

 

Vad hoppas du att stadens samarbete med NSPH Stockholms län ska betyda?

– Jag hoppas samarbetet kommer att bidra till socialtjänstens utveckling. Vi behöver ständigt förbättra de insatser som vi kan erbjuda våra invånare och vårt arbete tillsammans med NSPH Stockholms län är en viktig del i detta arbete. Under 2016 var 3 762 personer mellan 20 och 64 år aktuella för en socialpsykiatrisk insats i Stockholm, jag hoppas Peer Support kan nå fler av dessa personer och hjälpa dem till återhämtning. Det innebär en otrolig vinst för individen, men även för samhället i stort.

 

Text: Nicole Kling