Eva Lundgren, enhetschef

Eva Lundgren enhetschef på Hägersten/Liljeholmens stadsdelsförvaltning

Vad fick er att vilja ta emot en Peer Supporter i verksamheten?

– Vi hade tidigare ett projekt som handlade om delaktighet, inflytande och hälsa. När det närmade sig sitt slut fick jag höra om Peer Supporter-projektet och kände att det skulle vara en perfekt fortsättning på arbetet med dessa frågor. Vi anordnade i samband med detta en brukarkonferens där en person från Hjärnkoll berättade om sina erfarenheter av psykisk ohälsa och återhämtning, och det föll sig så att blev just den talaren som började arbeta som Peer Supporter hos oss!

 

Vilka arbetsuppgifter har Peer Supportern hos er?

– Hon jobbar i en träfflokal där hon fungerar som en professionell kamratstödjare. Vår Peer Supporter är mycket kreativ och har tagit initiativ till att måla med brukarna, vilket är mycket uppskattat. Hon har varit med vår hälsocoach på friskvårdsaktiviteter för brukarna, sitter med i brukarrådet och är med på deltagarmöten – vi har märkt att hennes blotta närvaro på dessa möten har stärkt brukarna att våga lyfta olika frågor.

 

Hur har Peer Supportern introducerats på arbetsplatsen och vilken roll har du som chef haft i den processen? Vad har NSPH Stockholm bidragit med?

– Jag förankrade beslutet om att ta emot en Peer Supporter i personalgruppen och alla var mycket positiva till detta, de flesta hade ju dessutom redan träffat henne i och med konferensen där hon var inbjuden att tala. NSPH Stockholm har bland annat bidragit med värdefull handledning för Peer Supportern, en kontaktperson vi kan vända oss till och nätverksträffar för chefer som har tagit emot Peer Supporters.

 

Hur ser du på Peer Supporterns arbetsroll i relation till den övriga personalen?

– Peer Supporten har en annan roll än den övriga personalen och mer tid för relationsskapande aktiviteter med brukarna där fokus ligger på återhämtning. För oss som arbetsplats är det viktigt att ta vara på Peer Supportens egna erfarenhet av psykisk ohälsa och återhämtning för att kunna utveckla verksamheten ytterligare och vi ser den rollen som en länk mellan oss och brukarna. Vår Peer Supporter tillför ett viktigt perspektiv till den övriga personalen och sedan hon började hos oss har arbetsklimatet blivit öppnare och mer tillåtande.

 

Har du några råd till en chef som funderar på att ta in en Peer Supporter i sitt personalteam?

– Förankra beslutet och gör ordentliga uppföljningar, både med Peer Supporten och med den övriga personalen. Ta vara på de unika kvaliteter och erfarenheter som just er Peer Supporter har!

 

Text: Nicole Kling