Intervjuer

Intervju med Ingalill Ahnland PEER Supporter på Mediabox

Varför vill du jobba som Peer Supporter?
– För att det är en viktig sak att göra, för att det behövs och för att jag kan. Jag hade själv velat ha detta stöd om det hade funnits när jag behövde det och jag ser verkligen vitsen med det. Det är fantastiskt att kunna använda dyrköpt egen erfarenhet till att göra nytta för andra.

Vad har du för arbetsuppgifter?
– Det beror på vem jag hjälper. Jag har ofta kamratstödjande samtal där fokus ligger på återhämtning och jag hjälper i första hand till i privatlivet, även om det stödet kan ge positiva effekter också i arbetslivet. Samtalen kan till exempel handla om frågor som rör sömn, ekonomi och relationer eller att jag informerar brukaren om vad han eller hon har för rättigheter inom olika områden. Jag tycker om att ge handfasta råd kring hur man navigerar sig fram i vardagen genom att tipsa om smarta appar och andra hjälpmedel.

På vilka sätt upplever du att du kan hjälpa till som Peer Supporter?
– Jag har ett inifrånperspektiv som går ut på att jag vet vad det innebär att vara i den situation som de människor jag hjälper befinner sig i. Och då talar jag inte bara om den psykiska ohälsan utan framför allt om att jag förstår hur utanförskap, stigmatisering och ekonomisk utsatthet känns.

Varför är Peer Support-utbildningen viktig?

Jag hade mycket teoretiska förkunskaper så för min del låg det största värdet i utbildningens praktiska moment. Vi jobbade med rollspel och det gav bra förberedelse inför arbetet som Peer Supporter, mycket tack vare att vi deltagare var så olika varandra. Flera av de scenarion vi spelade upp på utbildningen har faktiskt senare hänt i verkliga livet!

Vad betyder den kontinuerliga handledningen för dig?
– Handledningen ger oss möjlighet att utvärdera våra insatser och vårt arbete. Den innebär en kvalitetssäkring som bidrar till att utveckla oss i rollen som Peer Supporters. Handledningen visar att NSPH tar detta mycket seriöst och att de satsar på oss som jobbar i projektet.

Vad har du för framtidsvision för Peer Support i Stockholm?

– Att det blir permanentat, det är viktigt för brukarna att veta att vi blir kvar. Jag hoppas också att det sprids till fler platser – inom landstinget, på olika företag och i form av ett mobilt team. Jag skulle också önska mer vidareutbildning i exempelvis diagnosspecifika kunskaper, lågaffektivt bemötande och ansvarsfördelning för att undvika att människor ramlar mellan stolarna.

Text: Nicole Kling

 

Jim Jorefors, Peer Supporter, Bostad Först och FOT (Försöks- och träningslägenheter)
Varför vill du jobba som Peer Supporter?

– För att jag vill hjälpa folk som har varit i min situation. Jag vet hur svårt det kan vara att ta sig igenom systemet när man inte har orken. Det kan kännas övermäktigt att ta itu med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, läkarbesök, et cetera, och då behöver man någon som kan finnas där för en. Jag vill vara det stödet.

Vad har du för arbetsuppgifter och vad är det bästa respektive svåraste med ditt jobb?
– Jag kompletterar boendestödjarna och case managerna, det kan handla om praktiskt stöd som att hjälpa till att fixa bank-id eller wifi till lägenheten. Dessutom är en av mina främsta uppgifter är att vara ett lyssnande hjärta. Det bästa med mitt jobb är när jag får ett leende och ser att en människa växer i något avseende. Det svåraste är att få förtroende och bli insläppt i en persons liv. Det kan också vara en utmaning att hålla på gränserna och inte komma med oombedda råd eller ta på sig terapeutrollen.

På vilka sätt upplever du att du kan hjälpa till som Peer Supporter?
– Eftersom jag själv har erfarenhet av psykisk ohälsa kan jag fungera som ett positivt exempel på att det går att återhämta sig. Personerna jag hjälper säger att de känner att de inte behöver förställa sig inför mig, att de bara kan vara utan att bli skuldbelagda eller dömda.

Varför är Peer Support-utbildningen viktig?
– Utbildningen ger bra förberedelse och värdefulla verktyg, både teoretiskt och praktiskt. Vi fick prata igenom våra egna erfarenheter och varför de erfarenheterna är viktiga i arbetet som Peer Supporter. Utbildningen gick även igenom möjliga scenarion som kan uppstå och hur vi kan hantera de situationerna.

Vad betyder den kontinuerliga handledningen för dig?
– Handledningen äger rum två gånger i månaden och den ger möjlighet att lufta saker som rör Peer Supporter-uppdraget, alltifrån att bearbeta uppkomna situationer till att få vägledning i förhållandet med arbetsplatsen. Kort sagt: handledningen ger mig stöd så att jag kan vara ett ännu bättre stöd, jag skulle inte vilja vara utan den!

Vad har du för framtidsvision för Peer Support i Stockholm?
– Jag hoppas att Peer Support breddas och att det, utöver psykisk ohälsa, också kan omfatta exempelvis missbruksproblematik. Peer Support innebär ett effektivt stöd och ger ett viktigt perspektiv på återhämtning.

Text: Nicole Kling

 

Eva Lundgren enhetschef på Hägersten/Liljeholmens stadsdelsförvaltning

Vad fick er att vilja ta emot en Peer Supporter i verksamheten?

– Vi hade tidigare ett projekt som handlade om delaktighet, inflytande och hälsa. När det närmade sig sitt slut fick jag höra om Peer Supporter-projektet och kände att det skulle vara en perfekt fortsättning på arbetet med dessa frågor. Vi anordnade i samband med detta en brukarkonferens där en person från Hjärnkoll berättade om sina erfarenheter av psykisk ohälsa och återhämtning, och det föll sig så att blev just den talaren som började arbeta som Peer Supporter hos oss!

 

Vilka arbetsuppgifter har Peer Supportern hos er?

– Hon jobbar i en träfflokal där hon fungerar som en professionell kamratstödjare. Vår Peer Supporter är mycket kreativ och har tagit initiativ till att måla med brukarna, vilket är mycket uppskattat. Hon har varit med vår hälsocoach på friskvårdsaktiviteter för brukarna, sitter med i brukarrådet och är med på deltagarmöten – vi har märkt att hennes blotta närvaro på dessa möten har stärkt brukarna att våga lyfta olika frågor.

 

Hur har Peer Supportern introducerats på arbetsplatsen och vilken roll har du som chef haft i den processen? Vad har NSPH Stockholm bidragit med?

– Jag förankrade beslutet om att ta emot en Peer Supporter i personalgruppen och alla var mycket positiva till detta, de flesta hade ju dessutom redan träffat henne i och med konferensen där hon var inbjuden att tala. NSPH Stockholm har bland annat bidragit med värdefull handledning för Peer Supportern, en kontaktperson vi kan vända oss till och nätverksträffar för chefer som har tagit emot Peer Supporters.

 

Hur ser du på Peer Supporterns arbetsroll i relation till den övriga personalen?

– Peer Supporten har en annan roll än den övriga personalen och mer tid för relationsskapande aktiviteter med brukarna där fokus ligger på återhämtning. För oss som arbetsplats är det viktigt att ta vara på Peer Supportens egna erfarenhet av psykisk ohälsa och återhämtning för att kunna utveckla verksamheten ytterligare och vi ser den rollen som en länk mellan oss och brukarna. Vår Peer Supporter tillför ett viktigt perspektiv till den övriga personalen och sedan hon började hos oss har arbetsklimatet blivit öppnare och mer tillåtande.

 

Har du några råd till en chef som funderar på att ta in en Peer Supporter i sitt personalteam?

– Förankra beslutet och gör ordentliga uppföljningar, både med Peer Supporten och med den övriga personalen. Ta vara på de unika kvaliteter och erfarenheter som just er Peer Supporter har!

 

Text: Nicole Kling

 

 

Åsa Lindhagen (mp), socialborgarråd Stockholm stad

 

Vad fick er att satsa på Peer Support i budgeten för 2018?

– Detta är en insats som har starkt stöd i forskningen och som kommer betyda mycket för stockholmare som lider av psykisk ohälsa. Att få stöd av en person som förstår vad man går igenom och som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa kan vara avgörande för en människas rehabilitering. Med rätt stöd och hjälp kan fler i socialpsykiatrins målgrupper gå över till egen försörjning, praktik eller studier. Vi måste satsa på arbetssätt som ger resultat, och Peer Support är en sådan insats.

 

Hur har satsningen på Peer Support tagits emot bland andra politiker i Stockholms stad?

– De som känner till Peer Support tycker att det är mycket spännande och menar att vi måste bli bättre på att fånga upp nya metoder som enligt forskningen är verkningsfulla. Dessvärre är det inte så känt än så länge, men det hoppas jag kommer att ändra sig. Jag tycker också det vore bra om fler kommuner i Sverige började jobba med Peer Support.

 

Vad får du för återkoppling från den redan befintliga satsningen på Peer Support i Stockholms stads socialtjänstförvaltning?

– Återkopplingen har varit positiv. Jag har fått höra att Peer Support har gett både deltagare och personal ny inspiration kring återhämtning och att det nya arbetssättet känns hoppingivande.

 

Vad hoppas du att stadens samarbete med NSPH Stockholms län ska betyda?

– Jag hoppas samarbetet kommer att bidra till socialtjänstens utveckling. Vi behöver ständigt förbättra de insatser som vi kan erbjuda våra invånare och vårt arbete tillsammans med NSPH Stockholms län är en viktig del i detta arbete. Under 2016 var 3 762 personer mellan 20 och 64 år aktuella för en socialpsykiatrisk insats i Stockholm, jag hoppas Peer Support kan nå fler av dessa personer och hjälpa dem till återhämtning. Det innebär en otrolig vinst för individen, men även för samhället i stort.

 

Text: Nicole Kling