Aktuella verksamheter

Följande enheter har en peer supporter från NSPH Stockholms län hos sig som professionell kamratstödjare för att stötta deltagare till återhämtning:
  • Bostad Först, boende och behandlingsenheten, Socialförvaltningen. Riktar sig till långvarigt hemlösa personer med komplexa stödbehov och eller samsjuklighet till följd av psykisk ohälsa och missbruk.
  • Östermalms stödboende Bo Bergman, ett boende för vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar och Startpunkten Hjorthagens träffverksamhet delar på en peer supporter.
  • Kravatten, träfflokal för unga vuxna, Hägersten-Liljeholmen stadsdelsförvaltning.
  • Mediabox. IT/Media-betonad sysselsättningsverksamhet, Skarpnäcks stadsdelförvaltning.
  • Alfa. Jobbtorg City, Arbetsmarknadsförvaltningen. Alfa ger information och vägledning om sysselsättning, studier, praktik och arbete till personer som har långvarig funktionsnedsättning på grund av psykisk ohälsa.
  • Daglig verksamhet och Mötesplatsen, Haninge kommun, socialtjänstförvaltningen