Peer Support

Vad är PEER Support?

  • PEER Support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning/variation är professionellt verksamma inom vård- och omsorg för att stötta brukare/patienter i deras återhämtningsprocesser.
  • Peer supporterns arbete utgår ifrån att stöd till brukare/patienter är baserat på egna och andra brukares/patienters erfarenheter av återhämtning, egenmakt och minskat självstigma.
  • PEER Support kan användas i psykiatrisk öppen- och slutenvård, socialpsykiatrisk verksamhet, rehabilitering samt i olika former av ACT-modeller.
  • PEER support har under de senaste tjugo åren utvecklats och implementerats i stor skala runtom i världen. I USA har närmare 30 delstater ett omfattande program för PEER Support, i Holland krävs att brukare anställs i ACT-team (FACT) för att erhålla certifiering, och i England och Nya Zeeland är modellen väletablerad.

Ingalill, en av Stockholms läns peerar