Styrelsen

Ordförande

Kjell Broström

Vice ordförande

Conny Allaskog (SHEDO)

Ledamöter

Anita Odell (OCD-föreningen)

Therese Netzell (Attention Stockholms län)

Fontänhuset Sköndal (Jonas Malm)

Linn Nystedt (Brukarföreningarna Stockholm)

Mona Malmström (SHEDO)

Lena Sjöstrand (Brukarföreningarna Stockholm)

Kenny Kvarnström (Attention Stockholm)

Kela Dahlén (OCD-föreningen)

Medlemsföreningarna FMN, Trygga Barnen, SANE och Fountain House sitter inte i styrelsen för tillfälle

Verksamhetsplan_NSPH Stockholms län_ 2019-2020

2020 Budgetsammanställning till årsmötet 2020-04-15

2020-03-26 Verksamhetsberättelse 2019_NSPH Sthlms län_signerad

2020-03-26 Årsredovisning 2019_NSPH Sthlms län_signerad

Varlberedningen NSPH Sthlms län 2020

PM_Förslag Undersökning IOP

Kallelse_NSPH Sthlms län_Årsmöte_2019-04-15(2)

Verksamhetsplan_NSPH Stockholms län_2020-2021_slutlig