Uppvaktningar

Här redovisar vi de politiska och andra uppvaktningar som vi inom NSPH Stockholms län gör.