Medlemsföreningar

NSPH Stockholm län består av 9 föreningar inom området psykisk ohälsa inom Stockholms län.

Attention

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom ADHD/ADD, Aspergers syndrom/AST, Tourettes syndrom och språkstörningar.
Vi arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna som finns bakom diagnoserna ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver. I skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden.
Attention Stockholms länsförening är en sammanslutning av lokalföreningarna i Stockholms län.
För mer information:
Kontaktuppgifter:
Wennerbergsgatan 1, 112 58 Stockholm
Tel: 08-4476020
Till föreningens webb »

Brukarföreningen Stöd till personer som använder narkotika

-Brukarföreningen Stöd till personer som använder narkotika

Till föreningens webb »

FMN

FMN Storstockholm finns till för dig som oroar dig över en närståendes vanor. För dig som vill se förändring, men kanske inte vet hur. Alla våra rådgivare har själva levt nära någon med ett beroende. Med hjälp av sin erfarenhet och utbildning kan de erbjuda dig de verktyg och perspektiv som behövs för att komma vidare.

FMN står för föräldraföreningen mot narkotika, men sedan starten 1968 har vi vuxit till något mycket större. Med målet att stötta alla medberoende.

Till föreningens webb »

Fontänhuset Sköndal

Gemenskap och sysselsättning för personer med psykisk ohälsa

Till föreningens webb »

Fountain House Stockholm

Fontänhusmodellen är det mest omfattande programmet inom det socialpsykiatriska fältet. Verksamheten vid Fountain House Stockholm betonar både arbete och gemenskap, och stödjer individen i alla områden i livet som påverkas när man lever med psykisk ohälsa. Hos oss engagerar sig personer med psykisk ohälsa som medlemmar, och deras deltagande i verksamheten baserar sig på frivillighet

Till föreningens webb »

OCD-föreningen Stockholms län

OCD-föreningen Stockholm är en ideell förening för personer med tvångssyndrom (OCD), BDD m.fl. OCD-relaterade tillstånd och deras anhöriga. OCD-symtom (som samlingsnamn) uppträder oftast i barn och ungdomsåren. Om adekvat behandling sätts in och följs upp kan barnet/den unga klara skolan med stöd och gå vidare i sitt vuxenblivande. Om behandling uteblir eller är otillräcklig kan tillståndet leda till en allvarlig och livslång funktionsnedsättning. Föreningen erbjuder information om evidensbaserad behandling bl.a. i föreläsningar med professionella och erbjuder möjligheter att träffa andra i liknande situation genom Öppet hus och stödgrupper

Till föreningens webb »

SANE

Sane – Förbundet autoimmuna encefaliter med psykiatrisk presentation är en ideell rikstäckande förening med kansli i Stockholm. Sanes främsta mål är tillgång till tidig diagnos och behandling för personer med neuroinflammatoriska och autoimmuna tillstånd med psykiatriska symtom, främst PANS.

sane.nu

Till föreningens webb »

Shedo

SHEDO – Selfharm and Eating Disorder Organisation – självskadebeteende och ätstörningar

är en ideell intresseförening som riktar sig till drabbade, anhöriga och yrkesverksamma.
Föreningen arbetar med att sprida kunskap om självskadebeteende och ätstörningar, genom
t.ex. föreläsningar och trycksaker, ge stöd åt drabbade och anhöriga via bl.a. Självskadechatten,
jourmail och stödforum samt arbetar för en bättre vård för dessa grupper genom deltagande i
brukarråd, intressepolitiskt program, samverkan med psykiatrin och opinionsskapande.

Kontakt och information finns på hemsidan www.shedo.se

Till föreningens webb »

Trygga Barnen

För föräldrar med missbruk, beroende, psykisk ohälsa

Till föreningens webb »