Utbildningar

Det hålls olika typer av utbildningar i NSPH Stockholms läns regi, bl.a. Hjärnkolls utbildningar för nya ambassadörer eller utbildning till att bli PEER Supporter.

 

OM ÅTERHÄMTNINGSGUIDEN
Projektet tar fram olika återhämtningsmaterial, i nuläget finns Återhämtningsguiden – för dig som mår dåligt samt Återhämtningsguiden – för dig inom heldygnsvård. En Återhämtningsguide till anhöriga/närstående planeras att lanseras 2020.

”För mig har det här blivit en läroprocess. Jag visste inget om psykisk ohälsa förrän jag själv gick igenom en livskris och blev deprimerad för några år sedan. Det tog tid att ta sig tillbaka, men som med så mycket annat i livet lär man sig något. Jag tror jag tar mindre för givet nu, och har blivit mer tillåtande mot andra människor. När man ställs inför att psykisk ohälsa inte gäller någon annan, utan att den gäller en själv så inser man en del saker om livet. Vi bedriver alla en kamp, och att förstå det har gjort mig mer ödmjuk.”

– Ibrahim, 49

Genomförs av NSPH Skåne i samverkan med Region Skåne, Psykiatri Skåne och Kommunförbundet Skåne.

NSPH Stockholms län har sökt bidrag från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, SLL, för att genomföra ett pilotförsök i Region Sthlm under 2020 genom att ta ansvar för utbildning av utbildare i studiematerialet Återhämtningsguiden. Utbildarna har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och utbildar personal inom Region Sthlm. Mer information hittar du här: