Utbildningar

Det hålls olika typer av utbildningar i NSPH Stockholms läns regi, bl.a. Hjärnkolls utbildningar för nya ambassadörer eller utbildning till att bli PEER Supporter.


Återhämtningsguiden

Projektet tar fram olika återhämtningsmaterial, i nuläget finns Återhämtningsguiden – för dig som mår dåligt, Återhämtningsguiden – för dig inom heldygnsvård samt Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt.

”För mig har det här blivit en läroprocess. Jag visste inget om psykisk ohälsa förrän jag själv gick igenom en livskris och blev deprimerad för några år sedan. Det tog tid att ta sig tillbaka, men som med så mycket annat i livet lär man sig något. Jag tror jag tar mindre för givet nu, och har blivit mer tillåtande mot andra människor. När man ställs inför att psykisk ohälsa inte gäller någon annan, utan att den gäller en själv så inser man en del saker om livet. Vi bedriver alla en kamp, och att förstå det har gjort mig mer ödmjuk.”

– Ibrahim, 49

Genomförs av NSPH Skåne i samverkan med Region Skåne, Psykiatri Skåne och Kommunförbundet Skåne. Beställ här.


Psykiatridagar 3-4 November

Dagarna arrangeras i samarbete mellan Sundsvalls Kommun, Länsverksamhet Psykiatri Vuxen, Barn och ungdomspsykiatrin och Rättspsykiatrin i Region Västernorrland, Brukarrådet Västernorrland, Samordningsförbundet i Sundsvall och Samordningsförbundet Timrå/Härnösand.
Välkommen till kostnadsfria digitala föreläsningar under Psykiatridagarna i Sundsvall den 3–4 november 2020.
Föreläsningar under temat: Missbruk/beroende samt samsjuklighet.
Ingen anmälan behövs. Du hittar länk till föreläsningarna här.