Studiematerial

NSPH på nationell nivå har en mängd olika studiecirkelmaterial som ofta tagits fram med stöd av Allmänna Arvsfonden och i samarbete med studieförbunden. Exempel är Din egenmakt, Med starkare röst. Det är på lokal nivå av våra peer supportrar och i våra föreningscirklar som vi använder materialet som du hittar här