NSPH Stockholms län

arbetar för att människor med psykisk ohälsa, psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar ska få så bra stöd och behandling att de kan leva ett gott liv

Aktuellt just nu

”Nationella hjälplinjen behövs mer än någonsin”

Anki Sandberg är ordförande för Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) som samlar tretton olika intresseorganisationer. Hon är mycket kritisk till beslutet att lägga ned Hjälplinjen och är än mer upprörd över den bristande informationen.

– Här fattas ett beslut om att lägga ned en fungerade verksamhet för människor som behöver professionella råd, på mycket lösa grunder. Nu ska hjälpsökande hänvisas till den vanliga vården där köerna är långa runt om i landet.

https://www.dn.se/insidan/de-lagger-ned-en-fungerande-stodlinje-pa-losa-grunder/

 

Se också:

https://www.dn.se/asikt/radda-nationella-hjalplinjen-mot-psykisk-ohalsa/

https://socialpolitik.com/2019/11/28/nationella-hjalplinjen-behovs-mer-an-nagonsin/

https://www.dn.se/insidan/inera-framfor-kritiken-till-regionerna/

https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=83&grupp=12795&artikel=7350026

Hjärnkoll

Hjärnkoll vill genom personliga berättelser öppna upp för att våga prata om hur vi mår psykiskt för att bryta stigman och minska fördomar.
Läs mer om Hjärnkoll »

Peer support

Peer Support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk funktionsnedsättning erbjuder professionaliserat kamratstöd utifrån egna erfarenheter av återhämtning.
Läs mer om Peer support »

Uppdrag psykisk hälsa

Det länsgemensamma arbetet med Uppdrag psykisk hälsa engagerar samtliga kommuner i länet, Storsthlm, Stockholms läns landsting och nationell samverkan för psykisk hälsa i Stockholms län (NSPH).
Läs mer om Uppdrag psykisk hälsa »

Intressepolitik

Intressepolitiken syftar till att patienters, brukares och anhörigas erfarenheter används som en resurs inom vård och rehabilitering.

Läs mer om vår intressepolitik »

Kalender

Till kalendern