NSPH Stockholms län

arbetar för att människor med psykisk ohälsa, psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar ska få så bra stöd och behandling att de kan leva ett gott liv

Aktuellt just nu


PEER Linjen

Den 18 maj 2020 startade vi upp PEER Linjen, efter en idé från en av våra peerare.
Under rådande coronatid sitter många av våra brukare isolerade, det är en grupp som annars också är ensamma och utsatta men som under denna tid fått det ännu jobbigare.

Många har svårt för digitala hjälpmedel och därför valde vi att skapa en lättåtkomlig telefonlinje.
Här kan den som behöver prata med någon få prata med en personlig egenerfaren resurs i form av en PEER Support.

Våra peer supportrar har en har genomgått en fem veckor lång utbildning i Peer support, framtagen av NSPH riks Peer support-projekt och är samtliga anställda i NSPH.


Konsten att GNÄLLA

I samarbete med Liria Ortiz.
Vi har förmånen att få fortbilda oss i ”Konsten att GNÄLLA – stoppa gnäll hos andra och dig själv”

Liria Ortiz leg. psykolog, leg. psykoterapeut med KBT-inriktning, utbildningskonsult, föreläsare och författare. Hon är också lärare i Motiverande samtal och medlem av nätverket MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).

Hjärnkoll

Hjärnkoll vill genom personliga berättelser öppna upp för att våga prata om hur vi mår psykiskt för att bryta stigman och minska fördomar.
Läs mer om Hjärnkoll Stockholm »

Peer support

Peer Support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk funktionsnedsättning erbjuder professionaliserat kamratstöd utifrån egna erfarenheter av återhämtning.
Läs mer om Peer support »

Uppdrag psykisk hälsa

Det länsgemensamma arbetet med Uppdrag psykisk hälsa engagerar samtliga kommuner i länet, Storsthlm, Stockholms läns landsting och nationell samverkan för psykisk hälsa i Stockholms län (NSPH).
Läs mer om Uppdrag psykisk hälsa »

Intressepolitik

Intressepolitiken syftar till att patienters, brukares och anhörigas erfarenheter används som en resurs inom vård och rehabilitering.

Läs mer om vår intressepolitik »