NSPH Stockholms län

arbetar för att människor med psykisk ohälsa, psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar ska få så bra stöd och behandling att de kan leva ett gott liv

Aktuellt just nu

 

Måndagen den 4 november kl 17.00-20.00 arrangerar NSPH Stockholms län föreläsningar om återhämtning/nyorientering vid psykisk ohälsa/funktionsnedsättning. Du får en inblick i de verksamheter som medlemsföreningarna SHEDO Stockholm och Fontänhuset Sköndal erbjuder sina medlemmar bl.a. genom personliga berättelser. 
 
Se bifogad inbjudan! Anmälan senast 30 oktober till info@nsphstockholm.se
 
Välkomna!

Hjärnkoll

Hjärnkoll vill genom personliga berättelser öppna upp för att våga prata om hur vi mår psykiskt för att bryta stigman och minska fördomar.
Läs mer om Hjärnkoll »

Peer support

Peer Support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk funktionsnedsättning erbjuder professionaliserat kamratstöd utifrån egna erfarenheter av återhämtning.
Läs mer om Peer support »

Uppdrag psykisk hälsa

Det länsgemensamma arbetet med Uppdrag psykisk hälsa engagerar samtliga kommuner i länet, Storsthlm, Stockholms läns landsting och nationell samverkan för psykisk hälsa i Stockholms län (NSPH).
Läs mer om Uppdrag psykisk hälsa »

Intressepolitik

Intressepolitiken syftar till att patienters, brukares och anhörigas erfarenheter används som en resurs inom vård och rehabilitering.

Läs mer om vår intressepolitik »

Kalender

Till kalendern